Category Archives: Kan Tahlili Değerleri

Alfa-Fetoprotein Testi (AFP) Nedir

Alfa-fetoprotein (AFP) tahlili nedir? Alfa-fetoprotein (AFP), kanser vakalarında tümör tespiti veya gebelerde ceninin anormal beyin veya omirilik gelişimini takip etmek amacıyla yapılan testlerden biridir. Alfa-fetoprotein (AFP)’nin kandaki normal değerleri yetişkinlerde 0-10 ng/ml arasıdır. Karaciğer kanseri vakalarında AFP oranı kişilerde yüksek görülür. … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | Tagged | 5 Comments

Anti dsDNA Nedir?

Anti dsDNA antikorları nedir? Anti dsDNA antikorları, antinükleer antikor gruplarından biridir. Genellikle sistemik lupus eritematozus (SLE, yaygın lupus kızarıklığı) ve lupus nefriti gibi hastalıkların tanı ve takibinde istenen tahliller içerisinde yer alır. Ayrıca antinükleer antikor (ANA) tahlili pozitif çıkan bireylere … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | 4 Comments

Antikardiyolipin Antikorları (IgM, IgG, IgA, aCL) Nedir?

Antikardiyolipin Antikorları (IgM, IgG, IgA, aCL) genellikle trombotik vakalar, tekrarlayan düşükler ve inme gibi rahatsızlığa eğilimli kişilerde bulunur. Kan tahlilinde antikardiyolipin gibi antifosfolipid antikorları mevcutsa test sonucu pozitif olarak belirtilir. Eğer tahlil sonucunda kanda antikardiolipin gibi antifosfolipid antikorları tespit edilirse, yani … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | Tagged | 2 Comments

Antinükleer Antikor (ANA) Kan Tahlili Sonucu

Antinükleer Antikor (ANA) Kan Tahlili Sonucu ANA tahlili kandaki antinükleer antiikorları yani ANA değerini tespit eder. İnsan bağışıklık sistemi normalde enfeksiyon ve hastalıklara karşı antikor üretir. Ancak antinükleer antikorlar vücudun kendi organlarına ve dokularına saldırır. Özellikle hücrenin nukleus kısmına saldırırlar. … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | 2 Comments

Tam Kan Sayımı (CBC) Nedir?

Tam Kan Sayımı (CBC) Nedir? CBC (Complete Blood Count), tam kan sayımı için kullanılan bir kan testidir. Kansızlık, enfeksiyon, lösemi ve bağışıklık sorunlarıyla ilgili hastalıkları tespit etmek amacıyla kullanılan bir kan testidir. Yorgunluk, güçsüzlük, enfeksiyon gibi belirtiler gösteren hastalardan da … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | Leave a comment

Nötrofiller (NE%) veya NEU% Nedir

Nötrofiller (NE% veya NEU%), Nötrofil Sayısı, Miktarı, Oranı, Nötrofil Azlığı, Nötropeni, Nötrofil Çokluğu Nedir? Akyuvarların yaklaşık %50 ila %70’ini nötrofil adındaki beyaz kan hücreleri oluşturur. Nötrofiller vücudu hastalıklara karşı korurlar ve enfeksiyonlara karşı mücadele ederler. Vücuttaki zararlı maddeleri, bakterileri yiyerek … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | 18 Comments

Kan Tahlili Monosit (MO%) ve (MON%) Nedir

Kan tahlilinde Monosit (MO%, MON% veya MONO%) Nedir? Miktarı, Sayısı veya Oranı – Monosit Azlığı veya Çokluğu Nedir? Vücuttaki akyuvarların yaklaşık %5 ila %10’luk kısmını oluşturan monositler, kemik iliğinde üretilen bir akyuvar türüdür. Monositlerin görevi vücudu ve kanserli hücreleri istila … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | Tagged | 31 Comments

Kan Tahlili Lenfosit (LY%) veya (LYM%) Nedir?

Lenfosit (LY%) veya (LYM%) Oranı, Sayısı veya Miktarı Nedir? Kanda Lenfosit Azlığı veya Çokluğu, Lenfositoz, Lenfositopeni, Lenfopeni Nedir? Lenfosit kanda dolaşan akyuvarların yaklaşık %20 ila %40’ını oluşturan bir akyuvar türüdür. Vücuttaki antikorları yapan akyuvarlara lenfosit denir. Antikorlar vücuda giren bakteri … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | Tagged | 33 Comments

Kan Tahlili Hemoglobin (HGB) Nedir?

Hemoglobin (HGB) Nedir? Kan testlerinde HGB veya HG şeklinde geçen hemoglobin, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan proteinlerdir. Yetişkin bir erkekte olağan hemoglobin değerleri 13.5 gr ile 17.5 gr arasında dalgalanmaktadır. Bu oran yetişkin kadınlarda ise 12 gr ile 15.5 … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | Tagged | 9 Comments

Kan Tahlili Eozinofil (EO%) veya (EOS%) Nedir

Kan Tahlili Eozinofil (EO%) veya (EOS%) Miktarı Nedir? Eozinofil isimli beyaz kan hücrelerinin (akyuvarlar) sayısını ölçen bir kan testidir. Eozinofil, kandaki akyuvar türlerinden biridir. Kandaki akyuvarların yaklaşık %1 ila %6’sını eozinofiller oluşturur. Eozinofil, genellikle alerjik reaksiyonlarda, enfeksiyonlarda ve diğer tıbbi … read more »

Posted in Kan Tahlili Değerleri | Tagged | 25 Comments