Kan Tahlili WBC Nedir

Kan Testlerinde WBC (Kanda Akyuvar Sayısı) Nedir?

WBC sayımı, kandaki akyuvar sayısını ölçmek için yapılan bir testtir. Akyuvarların temel görevi vücuttaki enfeksiyonlarla mücadele etmektir. WBC değerinin yüksek çıkması, bir enfeksiyon belirtisi olabileceği gibi çeşitli hastalıkların da habercisi olabilir. Vücudunda enfeksiyon veya alerji olanlarda ve stres altında olanlarda da akyuvar sayısının arttığı bilinmektedir.

Kanda akyuvar azlığına lökopeni, yani akyuvar azlığı denir. Akyuvar azlığının sebebi, kemik iliği eksikliği veya yetmezliği, kollajen damar hastalıkları, karaciğer veya dalak hastalıkları ya da radyasyona maruz kalmadır.

Kanda akyuvar çokluğuna ise lökositoz, yani akyuvar çokluğu denir. Akyuvar çokluğu ise anemi, kemik iliği tümörleri, enfeksiyon hastalıkları, romatoid artrit, alerji, lösemi, doku hasarı, fiziksel veya duygusal stres sonucu ortaya çıkar.

Kan testi öncesi kullanılan bazı ilaçlar WBC sayısını olağan değerlerin altında veya yukarısında gösterebilir. Bu nedenle test öncesi doktorunuza ilaç kullanımıyla ilgili bilgi vermenizde fayda vardır. Aspirin, allopurinol, kloroform, kortikosteroidler, epinefrin, heparin, kinin, triamterin gibi maddeleri içeren ilaçlar WBC sayısını arttırabilir. Bununla birlikte antibiyotikler, antihistaminler, antitiroid ilaçlar, sulfonamidler ve kemoterapi ilaçları WBC oranının düşük çıkmasına sebep olabilir.

1 Comments

  1. Annemde Wcb 151 çıktı ne gibi belirtileri olabilir

Leave a comment

Your email address will not be published.

*error: Content is protected !!